Hack liên minh

Tổng tiền: chọn sever

Lưu ý

Để sử dụng tool các bạn đọc hướng dẫn dưới đây :

Hướng dẫn riot V1 : 
Sau khi mua tool bạn sẽ nhận được tài khoản và mật khẩu phân biệt bằng dấu cách sau đó sử dụng tk đó đăng nhập tool và vào game Tải tool

Hướng dẫn riot V2 & PVLOL : 
Sử dụng đơn giản tải tool và nhập key là xong
Tải tool

Danh sách đơn hàng

# Mã đơn hàng Object ID Servers Số lượng Bắt đầu Đã tăng Giá Tổng Nghi chú Trạng thái Thời gian
Hotline: 0344935456 (kỹ thuật) - (CSKH)