Nạp tiền vào tài khoản

Nạp tiền qua ngân hàng

STK: 62057854999
CTK: HO DUY LONG
MIN: 10,000đ

Nội dung chuyển khoản

nap

Nạp tiền bằng thẻ cào

- Vui lòng chọn đúng mệnh giá thẻ chọn sai thẻ sẽ mất

Lịch sử nạp bank

# Mã giao dịch Số tiền Loại Thời gian

Lịch sử nạp thẻ

# Mã giao dịch Loại thẻ Mã thẻ Serial Mệnh giá Thực nhận Trạng thái Thời gian
Hotline: 0344935456 (kỹ thuật) - (CSKH)